UVAJANJE V VRTEC

    Vaš otrok je vključen v vrtec. Preden vstopi med nas, je pomembno, da mu dovolimo čas za prilagajanje. Pri prehodu iz domačega v vrtčevsko okolje gre za veliko spremembo. Otroci prihajajo v vrtec v najnežnejšem razvojnem obdobju, zato je potrebno prehod iz varnega, poznanega domačega okolja v vrtec otrokom čim bolj olajšati ter ga narediti kar se da prijetnega. Predšolski otroci se nahajajo v zelo občutljivem obdobju z vidika čustvenega razvoja in razvoja navezanosti, zato potrebujejo čustveno podporo pri navajanju na nove situacije. Uvajalno obdobje predstavlja čustveno reakcijo otroka na določeno dogajanje. Zaradi pomembnih razvojnih procesov v tem obdobju je potrebno procesu uvajanju otroka v vrtec nameniti posebno pozornost. Pri tem sta pomembna čustveni proces, ki poteka med otrokom in starši, in proces privajanja na novo okolje. S postopnim podaljševanjem samostojnega bivanja otroka v vrtcu se bo otrok sčasoma navadil na novo okolje, pridobil zaupanje v strokovne delavce in si pridobil občutek varnosti.

    Dobri odnosi med starši in vzgojitelji so pogoj za emocionalno stabilnost otroka. Otrok bo ob takšnih odnosih med starši in vzgojitelji doživljal varnost in sprejetost. Kakovostna čustvena vez med otrokom in staršem prispeva in pomaga pri prilagajanju in uvajanju otroka na vstop v vrtec. Postopek uvajanja je pomemben, zato je potrebno omogočiti postopno uvajanja otrok ob prisotnosti staršev. Prvi vstop otroka v vzgojno-izobraževalni sistem je tudi prvi korak k njegovi samostojnosti, odrasli pa so tisti, ki mu na tej poti pomagajo. Otrok bo lažje vstopil v vrtec, če se bo že na začetku ustvarilo območje zaupanja in če bodo zagotovljene tudi njegove čustvene potrebe. Nekateri otroci se kmalu prilagodijo novim okoliščinam, nekateri pa potrebujejo več časa. Obdobje prilagajanja se podaljša, če je obiskovanje vrtca prekinjeno, zato je priporočljivo, da otrok v vrtec na začetku prihaja redno. Postopek uvajanja namreč pogosto prekine bolezen otroka in privajanje na vrtec se ponovi. Vsekakor je dobro, da so starši prve dni določen čas skupaj z otrokom v vrtcu. Tako bo otrok v vrtec prenesel občutek varnosti, ki ga ima ob starših. Starejši otroci večjih težav glede ločitve od staršev nimajo, pred njimi je predvsem izziv vključevanja v vrstniško skupino in vzpostavljanja novih prijateljstev.

    Otroka starši pripravijo na spremembo njegovega življenjskega ritma s pogovorom o poteku življenja v vrtcu. Posebno prilagajanje za vključitev v vrtec pa je potrebno za najmlajše otroke, saj psihični procesi pri njih potekajo pretežno na nezavedni in čustveni ravni. Eden ključnih dejavnikov uvajanja je zaupanje staršev do strokovnih delavcev vrtca. V prvi vrsti je potrebno pridobiti zaupanje staršev strokovnim delavcem v oddelku, saj se odnos starša do njih nezavedno prenaša tudi na otroka in vpliva na njegov občutek zaupanja in sprejemanja strokovnih delavcev ter vrtca. S pravo mero podpore, tako staršev kot vzgojiteljic, se bo otrok uspešno vključil v življenje vrtca. Otrok bo vrtec sprejel takrat, ko si bo pridobil dovolj pozitivnih izkušenj, sprejel strokovni delavki in se navadil na ritem življenja v vrtcu in doma.