CENIK DNEVNIH PROGRAMOV

  DNEVNI PROGRAM CENA PROGRAMA
  I. starostna skupina 645,38 €
  II. starostna skupina 499,85€
  Kombiniran oddelek 541,96 €

  Strošek prehrane mesečno na otroka znaša 57,20 € (2,60 €/dan).

  PLAČILNI RAZRED 

  DELEŽ  I.STAROSTNA SKUPINA II.STAROSTNA SKUPINA KOMBINIRAN ODDELEK
  1. pl. razred 0%      
  2. pl. razred 10% 64,54 € 49,99 € 54,20 €
  3.pl. razred 20% 129,08 € 99,97 €

  108,39 €

  4.pl. razred 30% 193,61 € 149,96 € 162,59 €
  5.pl.razred 35% 225,88 € 174,95 € 189,69 €
  6. pl. razred 43% 277,51 € 214,94 € 233,04 €
  7.pl. razred 53% 342,05 € 264,92 € 287,24 €
  8. pl. razred 66% 425,95 € 329,90 € 357,69 €
  9. pl. razred 77% 496,94 € 384,88 € 417,31 €

  Povezava do sklepa: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4019