ENOTE

  ŠOLA ZA STARŠE

  Spoštovani starši,

  v sredo, 15. 5. 2024, ob 17. 30. uri, vas vabimo na predavanje v okviru ŠOLE ZA STARŠE, ki bo potekalo v večnamenskem prostoru enote Krimček.

  Naslov predavanja je "Kako ravnati, ko otrok doživi negativno izkušnjo?".
  Predavala nam bo ga. Ksenja Kos, certificirana psihoterapevtka.

  SPREJEM NOVINCEV 2024/2025

  Za šolsko leto 2024/2025 je bilo v Vrtcu Ig predvidenih prostih mest 106; za I. starostno obdobje 68 in za II. starostno obdobje 38 mest. Do 29. 2. 2024, ko je bil rok za oddajo vlog za šolsko leto 2024/2025, smo v vrtec prejeli 66 vlog; za I. starostno obdobje 60 in za II. starostno obdobje 6 vlog. 14 vlog je prispelo po roku za oddajo vlog.

  PREMESTITEV V DRUGO ENOTO

  V kolikor želite s šolskim letom 2024/2025 premestiti vašega otroka v drugo enoto Vrtca Ig, vas prosimo, da izpolnite in oddate VLOGO ZA PREMESTITEV na obrazcu, ki ga dobite na spletni strani Vrtca. Vlogo lahko oddate najkasneje do 29. 2. 2024, po pošti: Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig ali na svetovalna.sluzba@vrtec-ig.si.

  Staršem, ki so že oddali vlogo za premestitev v šolskem letu 2023/2024 ni potrebno ponovno oddajati nove vloge, saj je veljavna do izvedene premestitve oz. pisnega preklica.

  VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

  Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2024/2025 zbiramo do 29. 2. 2024.
  V primeru, da bo prispelih več vlog, kot je predvidenih prostih mest za šolsko leto 2024/2025, bo vse vloge prispele do tega datuma, obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.

  Obrazec VLOGA ZA VPIS je dosegljiv na spletni strani vrtca; www.vrtec-ig.si.
  Izpolnjeno vlogo lahko pošljete po pošti na naslov, VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70, 1292 IG.

  Teja Skušek
  Svetovalna delavka

  POZABLJENA OBLAČILA

  Spoštovani starši!

  Skozi leto je v vrtcu ostalo veliko kosov oblačil, ki ležijo pozabljena po garderobah. Med njimi se najde tudi veliko copat, celo škornjev.
  V času od ponedeljka, 25. 9. do petka 29. 9. 2023, bodo vsa pozabljena oblačila na voljo pri upravi. Kdor karkoli pogreša, naj se oglasi ter prevzame svoja pozabljena oblačila. Po tem datumu bo vrtec z oblačili razpolagal po lastni želji.

  Hvala za razumevanje

  SPREMEMBA CEN PROGRAMOV

  Spoštovani starši,

  v petek, 5.5.2023 je v Uradnem listu številka 50 objavljen Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig. Povezava do URL: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1586/s...

  PODPISI POGODB

  Spoštovani starši,

   

  Podpisi Pogodb o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca bodo potekali na UPRAVI vrtca, Cesta na  Kurešček 70, 1292 IG v:

  - ČETRTEK, 4. 5. 2023, med 9.00 in 12.00 ter med 15.00 in 17.00 in

  - PETEK, 5. 5. 2023, med 7.00 in 13.00.

  Pogodbe imejte podpisane s strani obeh staršev!!

   

  ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA

  Spoštovani starši, v priponki vam pošiljam vabilo in prošnjo za pomoč pri zbiranju starega papirja. Zbrana sredstva bo sklad vrtca namenil otrokom, ki potrebujejo pomoč pri sofinanciranju nadstandardnih dejavnosti v vrtcu. Vabilo in najava datuma je letos zelo pozna, za kar se vam opravičujem.

  Kljub temu si želimo, da napolnimo zabojnik s papirjem, tako kot vsakega do sedaj. :-)

  Zabojnik bo pred Krimčkom stal od srede, 19.4. od 17.00 do četrtka, 20.4. do 9.30.

  VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

  Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2023/2024 zbiramo do 28.02.2023.

  V primeru, da bo prispelih več vlog, kot je predvidenih prostih mest za šolsko leto 2023/2024, bo vse vloge prispele do tega datuma, obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.

  Obrazec VLOGA ZA VPIS je dosegljiv na spletni strani vrtca (kotiček za starše, obrazci).

  Izpolnjeno vlogo lahko pošljete po pošti na naslov, VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70, 1292 IG.

  Lep pozdrav
  Teja Skušek

  Svetovalna delavka

  ŠOLA ZA STARŠE

  ŠOLA ZA STARŠE

  V šolskem letu 2022/2023 smo za vas pripravili 3 predavanja v okviru »šole za starše«
  - 3. 1. 2023
  - 16. 2. 2023
  - 28. 3. 2023

  Vsa tri srečanja bo vodil izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič. Vsebine predavanj se bodo prepletale in dopolnjevale tekom vseh srečanj.

  IZKUPIČEK ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA

  Spoštovani starši, babice in dedki, sosedje in sodelavci!

  Zahvaljujemo se vam za ves vaš trud pri zbiranju odpadnega papirja. Uspeli smo zbrati 3040 kg papirja in tako gre v proračun sklada vrtca 364,80 eur.

  Na tem mestu pa bi vas še enkrat radi spomnili na to, da lahko skladu donirate tudi del dohodnine. Vsa navodila najdete na spletni strani pod zavihkom Sklad vrtca.

  Z vašimi dejanji omogočamo otrokom nova doživetja.

  Hvala v imenu vseh.

  Mateja Moškrič
  RAVNATELJICA

  ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

  Spoštovani starši,

  v sklopu zbiranja sredstev za SKLAD VRTCA IG se bo v torek, 29. 11. 2022, odvijala ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA.
  Zbiranje papirja bo potekalo od 5.45 do 10.00 ure tega dne.

  Zabojnik za papir bo lociran na parkirišču pred enoto Krimček, Cesta na Kurešček 70, Ig.

  Vabimo vas, da pripeljete in vanj odložite papir.

  ZARAČUNAVANJE STROŠKOV PREHRANE MED POČITNICAMI IN PRAZNIKI SKRBNIKOM, V KOLIKOR PRAVOČASNO NE ODJAVIJO OTROKA IZ VRTCA

  Starši so tekom šolskega leta dolžni odjaviti otroka v primeru izostanka iz vrtca:
  - med šolskim letom do 8.00 ure za tekoči dan,
  - v času dežurstva (med šolskimi počitnicami in prazniki) do dneva, ki ga določi vrtec.

  Pred poletnimi počitnicami vrtec zaradi lažje organizacije dela zbira podatke o predvideni odsotnosti otrok. Starši lahko otroka odjavijo ali uveljavljajo poletno rezervacijo osem dni pred predvideno odsotnostjo.

  PODPISI POGODB IN SESTANEK ZA NOVINCE

  Spoštovani starši,

  Podpisi Pogodb o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca bodo potekali na UPRAVI vrtca, Cesta na Kurešček 70, 1292 IG v:

  - TOREK, 31. 5. 2022, med 7.00 in 11.00 ter med 14.00 in 17.00 in
  - SREDO, 1. 6. 2022, med 7.00 in 11.00 ter med 14.00 in 18.00.

  Pogodbe imejte podpisane s strani obeh staršev!!

  SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 28. 2. 2022 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 15. 4. 2022 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  Strani