SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 

  V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju. Naslavljanje te izredno aktualne problematike terja poenotene in strokovne usmeritve.

  ORGANIZACIJA DELA V ČASU PRVOMAJSKIH PRAZNIKOV

  Spoštovani,

  prihodnji teden bo dežurno varstvo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Vrtec bo odprt od 6.30 do 16.00.

  V priponki je zapisana razporeditev oddelkov po igralnicah.

  ORGANIZACIJA DELA (6.–9. 4. 2021)

  Spoštovani,

  nujno varstvo bo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Otroci bodo nastanjeni v igralnicah v pritličju, 1. in 2. trakt. Vrtec bo odprt od 6.30 do 16.00.

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah (6.-9. 4. 2021).

  ORGANIZACIJA NUJNEGA VARSTVA V ČASU ZAPRTJA VRTCEV

  Spoštovani,

  nujno varstvo bo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Otroci bodo nastanjeni v igralnicah v pritličju, 1. in 2. trakt. Vrtec bo odprt od 6.30 do 16.00.

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah.

   

  Želimo vam prijetne praznične dni!

  Prijava na razpis za delovno mesto ravnatelj - PREKLIC

  Spoštovani!

   

  V petek, 19. 3. 2021, je bil v Uradnem listu RS, št. 41/2021 objavljen razpis za delovno mesto ravnatelj. Obveščamo vas, da je Uradni list naš razpis objavil pomotoma, zato bo preklican. Uradni datum objave razpisa bo 26. 3. 2021.

   

  Svet zavoda Vrtca Ig

  ODPRTJE VRTCA IG (26. 1. 2021)

  Spoštovani starši,

  z nestrpnostjo smo dočakali odločitev stroke, da se v torek, 26. 1. 2021, le odpirajo vrtci.

  Od torka, 26. 1. 2021, bodo ODPRTE VSE ENOTE VRTCA IG po spremenjenem poslovnem času (6.30-16.00).

   

  Večina otrok se vrača v svoje igralnice. 

  V centralni enoti Krimček na Igu in enoti Hribček na Golem smo bili, zaradi pomanjkanja strokovnih delavk, primorani nekatere oddelke združiti, kar nam je na srečo dopuščalo tudi manjše število najavljenih otrok.

  ORGANIZACIJA DELA V PONEDELJEK, 25. 1. 2021

  Spoštovani,

   

  v ponedeljek je zadnji dan nujnega varstva v vrtcih. Ta dan bo dežurstvo potekalo po sedaj že dodobra poznanem načinu v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70.

  Otroci bodo razporejeni po igralnicah na vseh štirih traktih. V priponki je razporeditev oddelkov po traktih.

   

  O organizaciji dela od 26. 1. 2021 dalje boste obveščeni v ponedeljek, saj se stanje prijavljenih otrok še kar spreminja. 

  ORAGANIZACIJA DELA 18.−22. 1. 2021

  Spoštovani,

   

  vrtci še naprej ostajajo zaprti in nudijo zgolj nujno varstvo otrok. Tudi v prihodnjem tednu bo varstvo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. 

  Število otrok se je nekoliko povišalo, zato se je spet nekoliko spremenila organizacija in razporeditev oddelkov. Odrti bodo vsi štirje trakti. V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah.

   

  Želimo vam prijeten vikend, ki naj bo v znamenju zimskih radosti!

  RAZPOREDITEV ODDELKOV PO IGRALNICAH (11.-15. 1. 2021)

  Spoštovani,

  v prihodnjem tednu bo za nujno varstvo otrok odprta centralna enota Krimček, Cesta na Kurešček 70. Odprti bodo 1. trakt (desni vhod, pritličje), 2. trakt (levi vhod, pritličje) in 4. trakt (desni vhod, nadstropje).

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah.

   

  ORGANIZACIJA DELA (4.–8. 1. 2021)

  Spoštovani starši,

  vrtci bodo tudi v prvem tednu po praznikih še naprej odprti zgolj za nujno varstvo. Le to bo potekalo v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70.

  Odprti bodo 1. trakt (desni vhod, pritličje), 2. trakt (levi vhod, pritličje) in 3. trakt (levi vhod, nadstropje).

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah.

  Strani