VABILO ŠOLA ZA STARŠE (3. 3. 2021 ob 17.30)

  Spoštovani starši,

  vljudno vas vabimo na spletno predavanje na temo »Skrite moči igre z otrokom«.

  PREMESTITVE

  V kolikor želite s šolskim letom 2021/2022 premestiti vašega otroka v drugo enoto Vrtca Ig, vas prosimo, da izpolnite in oddate VLOGO ZA PREMESTITEV na obrazcu, ki ga dobite na spletni strani Vrtca.
  Vlogo lahko oddate najkasneje do 28. 2. 2021, po pošti: Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig ali na svetovalna.sluzba@vrtec-ig.si.

  Staršem, ki so že oddali vlogo za premestitev v šolskem letu 2020/2021 ni potrebno ponovno oddajati nove vloge, saj je veljavna do izvedene premestitve oz. pisnega preklica.

  ODPRTJE VRTCA IG (26. 1. 2021)

  Spoštovani starši,

  z nestrpnostjo smo dočakali odločitev stroke, da se v torek, 26. 1. 2021, le odpirajo vrtci.

  Od torka, 26. 1. 2021, bodo ODPRTE VSE ENOTE VRTCA IG po spremenjenem poslovnem času (6.30-16.00).

   

  Večina otrok se vrača v svoje igralnice. 

  V centralni enoti Krimček na Igu in enoti Hribček na Golem smo bili, zaradi pomanjkanja strokovnih delavk, primorani nekatere oddelke združiti, kar nam je na srečo dopuščalo tudi manjše število najavljenih otrok.

  ORGANIZACIJA DELA V PONEDELJEK, 25. 1. 2021

  Spoštovani,

   

  v ponedeljek je zadnji dan nujnega varstva v vrtcih. Ta dan bo dežurstvo potekalo po sedaj že dodobra poznanem načinu v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70.

  Otroci bodo razporejeni po igralnicah na vseh štirih traktih. V priponki je razporeditev oddelkov po traktih.

   

  O organizaciji dela od 26. 1. 2021 dalje boste obveščeni v ponedeljek, saj se stanje prijavljenih otrok še kar spreminja. 

  ORAGANIZACIJA DELA 18.−22. 1. 2021

  Spoštovani,

   

  vrtci še naprej ostajajo zaprti in nudijo zgolj nujno varstvo otrok. Tudi v prihodnjem tednu bo varstvo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. 

  Število otrok se je nekoliko povišalo, zato se je spet nekoliko spremenila organizacija in razporeditev oddelkov. Odrti bodo vsi štirje trakti. V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah.

   

  Želimo vam prijeten vikend, ki naj bo v znamenju zimskih radosti!

  SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

  Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2021/2022 zbiramo do 28. 02. 2021.

  V primeru, da bo prispelih več vlog, kot je predvidenih prostih mest za šolsko leto 2021/2022, bo vse vloge prispele do tega datuma, obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.

  Obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA je dosegljiv na spletni strani vrtca; www.vrtec-ig.si, lahko pa ga dobite tudi v tajništvu vrtca (Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig).

  RAZPOREDITEV ODDELKOV PO IGRALNICAH (11.-15. 1. 2021)

  Spoštovani,

  v prihodnjem tednu bo za nujno varstvo otrok odprta centralna enota Krimček, Cesta na Kurešček 70. Odprti bodo 1. trakt (desni vhod, pritličje), 2. trakt (levi vhod, pritličje) in 4. trakt (desni vhod, nadstropje).

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah.

   

  ORGANIZACIJA DELA (4.–8. 1. 2021)

  Spoštovani starši,

  vrtci bodo tudi v prvem tednu po praznikih še naprej odprti zgolj za nujno varstvo. Le to bo potekalo v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70.

  Odprti bodo 1. trakt (desni vhod, pritličje), 2. trakt (levi vhod, pritličje) in 3. trakt (levi vhod, nadstropje).

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah.

  ZAPRTJE VRTCA V TEDNU 28.−31. 12. 2020

  V prihodnjem tednu bo Vrtec Ig ZAPRT. Obvestilo z obrazložitvijo je dostopno v priponki.

  V teh prazničnih dneh si lahko (na spodnji povezavi) skupaj z vašimi otroki ogledate in prisluhnite pravljicam, ki so jih pripravile naše strokovne delavke.

  https://youtube.com/channel/UCaLxS92VK3m3Hq_dIJCRzIQ

   

  Naj bodo prihajajočii prazniki radostni, polni smeha in upanja na čim prejšnje srečanje!

   

   

  ORGANIZACIJA DELA V TEDNU 21.-24. 12. 2020

  Spoštovani,

  v prihodnjem tednu bodo vrtci prav tako odprti zgolj za nujno varstvo. Le to bo potekalo v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Odprta bosta 1. trakt (desni vhod, pritličje) in 4. trakt (desni vhod, nadstropje).

  V priponki je zapisana razporeditev oddelkov po igralnicah.

  Strani