IZKUPIČEK ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA

  Spoštovani starši, babice in dedki, sosedje in sodelavci!

  Zahvaljujemo se vam za ves vaš trud pri zbiranju odpadnega papirja. Uspeli smo zbrati 3040 kg papirja in tako gre v proračun sklada vrtca 364,80 eur.

  Na tem mestu pa bi vas še enkrat radi spomnili na to, da lahko skladu donirate tudi del dohodnine. Vsa navodila najdete na spletni strani pod zavihkom Sklad vrtca.

  Z vašimi dejanji omogočamo otrokom nova doživetja.

  Hvala v imenu vseh.

  Mateja Moškrič
  RAVNATELJICA

  ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

  Spoštovani starši,

  v sklopu zbiranja sredstev za SKLAD VRTCA IG se bo v torek, 29. 11. 2022, odvijala ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA.
  Zbiranje papirja bo potekalo od 5.45 do 10.00 ure tega dne.

  Zabojnik za papir bo lociran na parkirišču pred enoto Krimček, Cesta na Kurešček 70, Ig.

  Vabimo vas, da pripeljete in vanj odložite papir.

  ZARAČUNAVANJE STROŠKOV PREHRANE MED POČITNICAMI IN PRAZNIKI SKRBNIKOM, V KOLIKOR PRAVOČASNO NE ODJAVIJO OTROKA IZ VRTCA

  Starši so tekom šolskega leta dolžni odjaviti otroka v primeru izostanka iz vrtca:
  - med šolskim letom do 8.00 ure za tekoči dan,
  - v času dežurstva (med šolskimi počitnicami in prazniki) do dneva, ki ga določi vrtec.

  Pred poletnimi počitnicami vrtec zaradi lažje organizacije dela zbira podatke o predvideni odsotnosti otrok. Starši lahko otroka odjavijo ali uveljavljajo poletno rezervacijo osem dni pred predvideno odsotnostjo.

  PODPISI POGODB IN SESTANEK ZA NOVINCE

  Spoštovani starši,

  Podpisi Pogodb o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca bodo potekali na UPRAVI vrtca, Cesta na Kurešček 70, 1292 IG v:

  - TOREK, 31. 5. 2022, med 7.00 in 11.00 ter med 14.00 in 17.00 in
  - SREDO, 1. 6. 2022, med 7.00 in 11.00 ter med 14.00 in 18.00.

  Pogodbe imejte podpisane s strani obeh staršev!!

  SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 28. 2. 2022 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 15. 4. 2022 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  NOVA EKONOMSKA CENA VRTCA

  Spoštovani,

  obveščamo vas, da se je s 1. 1. 2022 spremenila ekonomska cena vrtca. V prilogi najdete Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig.

  RAVNATELJICA
  Mateja Moškrič

  SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 

  V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju. Naslavljanje te izredno aktualne problematike terja poenotene in strokovne usmeritve.

  Strani