SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 28. 2. 2022 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 15. 4. 2022 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

  Obveščamo vas, da smo s skupnimi močmi z zbiralno akcijo papirja, ki se je odvijala 1. 2. 2022, zbrali 3,18 tone papirja in s tem v Sklad Vrtca Ig prispevali 286,20 eur.

  Najlepša hvala vsem za sodelovanje, otroci vam bodo hvaležni!

  NOVA EKONOMSKA CENA VRTCA

  Spoštovani,

  obveščamo vas, da se je s 1. 1. 2022 spremenila ekonomska cena vrtca. V prilogi najdete Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig.

  RAVNATELJICA
  Mateja Moškrič

  ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA ZA SKLAD VRTCA

  Spoštovani starši,

  v sklopu zbiranja sredstev za SKLAD VRTCA IG se bo v torek, 1. 2. 2022, odvijala ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA.
  Zbiranje papirja bo potekalo od 5.45 do 10.00 ure tega dne. Zabojnik za papir bo lociran na parkirišču pred enoto Krimček, Cesta na Kurešček 70, Ig.
  VABIMO VAS, DA PRIPELJETE IN VANJ ODLOŽITE PAPIR.

  PREMESTITVE

  V kolikor želite s šolskim letom 2022/2023 premestiti vašega otroka v drugo enoto Vrtca Ig, vas prosimo, da izpolnite in oddate VLOGO ZA PREMESTITEV na obrazcu, ki ga dobite na spletni strani Vrtca.
  Vlogo lahko oddate najkasneje do 28. 2. 2022, po pošti: Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig ali na svetovalna.sluzba@vrtec-ig.si.

  Staršem, ki so že oddali vlogo za premestitev v šolskem letu 2021/2022 ni potrebno ponovno oddajati nove vloge, saj je veljavna do izvedene premestitve oz. pisnega preklica.

  SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

  Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2022/2023 zbiramo do 28. 02. 2022.

  V primeru, da bo prispelih več vlog, kot je predvidenih prostih mest za šolsko leto 2022/2023, bo vse vloge prispele do tega datuma, obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.

  Obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA je dosegljiv na spletni strani vrtca; www.vrtec-ig.si.

  NOVOSTI V MESECU SEPTEMBRU

  Spoštovani starši,

  V mesecu septembru je kar nekaj novosti in sprememb pri obračunavanju oskrbnin.

  ZAPIRANJE ENOTE STUDENČEK

  Spoštovani,
  zaradi onesnaženja vodnega vira v vodovodnem omrežju Golo - Zapotok, smo morali vse oddelke, iz enote Hribček, predčasno preseliti v enoti Krimček in Studenček, na Igu.
  Zaradi tega enota Studenček ostaja odprta tudi še v naslednjem tednu.

  O ponovnem datumu zaprtja enote Studenček vas bomo obvestili v naslednjem tednu.

  Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

  Ravnateljica

  Mateja Janežič

  ZAPIRANJE ENOT V ČASU POLETNIH POČITNIC

  Spoštovani starši,

   

  v času poletnih počitnic bodo dislocirane enote Vrtca Ig predvidoma zaprte:

  - enota SONČEK od 5. 7. do 27. 8. 2021,

  - enota MAVRICA od 5. 7. do 27. 8. 2021,

  - enota STUDENČEK od 12. 7. do 20. 8. 2021,

  - enota HRIBČEK od 19. 7. do 20. 8. 2021.

   

  Za vse otroke, ki bodo potrebovali varstvo, bo dežurna enota KRIMČEK, Cesta na Kurešček 70.

   

  Želimo vam prijetne počitniške dni!

  ODPIRALNI ČAS ENOT(od 17. 5. dalje)

  Spoštovani,

  od ponedeljka, 17. 5. 2021, dalje bomo pričeli z odpiranjem enot po prilagojenih časovnih okvirih, glede na potrebe prihodov in odhodov otrok.

  V priponki je zapisan odpiralni čas enot oz. traktov.

  Strani