ODPIRALNI ČAS ENOT(od 17. 5. dalje)

  Spoštovani,

  od ponedeljka, 17. 5. 2021, dalje bomo pričeli z odpiranjem enot po prilagojenih časovnih okvirih, glede na potrebe prihodov in odhodov otrok.

  V priponki je zapisan odpiralni čas enot oz. traktov.

  SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 

  V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju. Naslavljanje te izredno aktualne problematike terja poenotene in strokovne usmeritve.

  ORGANIZACIJA DELA V ČASU PRVOMAJSKIH PRAZNIKOV

  Spoštovani,

  prihodnji teden bo dežurno varstvo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Vrtec bo odprt od 6.30 do 16.00.

  V priponki je zapisana razporeditev oddelkov po igralnicah.

  SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 28. 2. 2021 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 6. 4. 2021 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

   

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  ORGANIZACIJA DELA (6.–9. 4. 2021)

  Spoštovani,

  nujno varstvo bo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Otroci bodo nastanjeni v igralnicah v pritličju, 1. in 2. trakt. Vrtec bo odprt od 6.30 do 16.00.

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah (6.-9. 4. 2021).

  ORGANIZACIJA NUJNEGA VARSTVA V ČASU ZAPRTJA VRTCEV

  Spoštovani,

  nujno varstvo bo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Otroci bodo nastanjeni v igralnicah v pritličju, 1. in 2. trakt. Vrtec bo odprt od 6.30 do 16.00.

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah.

   

  Želimo vam prijetne praznične dni!

  Prijava na razpis za delovno mesto ravnatelj - PREKLIC

  Spoštovani!

   

  V petek, 19. 3. 2021, je bil v Uradnem listu RS, št. 41/2021 objavljen razpis za delovno mesto ravnatelj. Obveščamo vas, da je Uradni list naš razpis objavil pomotoma, zato bo preklican. Uradni datum objave razpisa bo 26. 3. 2021.

   

  Svet zavoda Vrtca Ig

  VABILO ŠOLA ZA STARŠE (3. 3. 2021 ob 17.30)

  Spoštovani starši,

  vljudno vas vabimo na spletno predavanje na temo »Skrite moči igre z otrokom«.

  PREMESTITVE

  V kolikor želite s šolskim letom 2021/2022 premestiti vašega otroka v drugo enoto Vrtca Ig, vas prosimo, da izpolnite in oddate VLOGO ZA PREMESTITEV na obrazcu, ki ga dobite na spletni strani Vrtca.
  Vlogo lahko oddate najkasneje do 28. 2. 2021, po pošti: Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig ali na svetovalna.sluzba@vrtec-ig.si.

  Staršem, ki so že oddali vlogo za premestitev v šolskem letu 2020/2021 ni potrebno ponovno oddajati nove vloge, saj je veljavna do izvedene premestitve oz. pisnega preklica.

  ODPRTJE VRTCA IG (26. 1. 2021)

  Spoštovani starši,

  z nestrpnostjo smo dočakali odločitev stroke, da se v torek, 26. 1. 2021, le odpirajo vrtci.

  Od torka, 26. 1. 2021, bodo ODPRTE VSE ENOTE VRTCA IG po spremenjenem poslovnem času (6.30-16.00).

   

  Večina otrok se vrača v svoje igralnice. 

  V centralni enoti Krimček na Igu in enoti Hribček na Golem smo bili, zaradi pomanjkanja strokovnih delavk, primorani nekatere oddelke združiti, kar nam je na srečo dopuščalo tudi manjše število najavljenih otrok.

  Strani