NOVOSTI V MESECU SEPTEMBRU

  Spoštovani starši,

  V mesecu septembru je kar nekaj novosti in sprememb pri obračunavanju oskrbnin.

  ZAPIRANJE ENOTE STUDENČEK

  Spoštovani,
  zaradi onesnaženja vodnega vira v vodovodnem omrežju Golo - Zapotok, smo morali vse oddelke, iz enote Hribček, predčasno preseliti v enoti Krimček in Studenček, na Igu.
  Zaradi tega enota Studenček ostaja odprta tudi še v naslednjem tednu.

  O ponovnem datumu zaprtja enote Studenček vas bomo obvestili v naslednjem tednu.

  Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

  Ravnateljica

  Mateja Janežič

  ZAPIRANJE ENOT V ČASU POLETNIH POČITNIC

  Spoštovani starši,

   

  v času poletnih počitnic bodo dislocirane enote Vrtca Ig predvidoma zaprte:

  - enota SONČEK od 5. 7. do 27. 8. 2021,

  - enota MAVRICA od 5. 7. do 27. 8. 2021,

  - enota STUDENČEK od 12. 7. do 20. 8. 2021,

  - enota HRIBČEK od 19. 7. do 20. 8. 2021.

   

  Za vse otroke, ki bodo potrebovali varstvo, bo dežurna enota KRIMČEK, Cesta na Kurešček 70.

   

  Želimo vam prijetne počitniške dni!

  SESTANEK ZA NOVINCE

  Vse starše novincev vabimo na uvodni sestanek , ki bo v SREDO, 16. 6. 2021, ob 17.30 preko ZOOM meetinga. Na njem vas bomo seznanili z osnovnimi informacijami o življenju in delu v vrtcu ter uvajalnem obdobju.

  Dostop do povezave: https://zoom.us/j/94513375546?pwd=eFU2c1M0emt6aFUrUEtidFF4OFV2UT09

  Meeting ID: 945 1337 5546
  Passcode: c26fLY

  ODPIRALNI ČAS ENOT(od 17. 5. dalje)

  Spoštovani,

  od ponedeljka, 17. 5. 2021, dalje bomo pričeli z odpiranjem enot po prilagojenih časovnih okvirih, glede na potrebe prihodov in odhodov otrok.

  V priponki je zapisan odpiralni čas enot oz. traktov.

  SMERNICE ZA UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 

  V zadnjih letih se pediatri pri svojem delu vedno pogosteje srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni (zaslonov) različne težave. Posebej izstopajo predšolski otroci, ki imajo zaradi neprimerne uporabe zaslonov odstopanja že zgodaj v razvoju. Naslavljanje te izredno aktualne problematike terja poenotene in strokovne usmeritve.

  ORGANIZACIJA DELA V ČASU PRVOMAJSKIH PRAZNIKOV

  Spoštovani,

  prihodnji teden bo dežurno varstvo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Vrtec bo odprt od 6.30 do 16.00.

  V priponki je zapisana razporeditev oddelkov po igralnicah.

  SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 28. 2. 2021 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 6. 4. 2021 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

   

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  ORGANIZACIJA DELA (6.–9. 4. 2021)

  Spoštovani,

  nujno varstvo bo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Otroci bodo nastanjeni v igralnicah v pritličju, 1. in 2. trakt. Vrtec bo odprt od 6.30 do 16.00.

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah (6.-9. 4. 2021).

  ORGANIZACIJA NUJNEGA VARSTVA V ČASU ZAPRTJA VRTCEV

  Spoštovani,

  nujno varstvo bo organizirano v centralni enoti Krimček, Cesta na Kurešček 70. Otroci bodo nastanjeni v igralnicah v pritličju, 1. in 2. trakt. Vrtec bo odprt od 6.30 do 16.00.

  V priponki je razporeditev oddelkov po igralnicah.

   

  Želimo vam prijetne praznične dni!

  Strani