ZARAČUNAVANJE STROŠKOV PREHRANE MED POČITNICAMI IN PRAZNIKI SKRBNIKOM, V KOLIKOR PRAVOČASNO NE ODJAVIJO OTROKA IZ VRTCA

  Starši so tekom šolskega leta dolžni odjaviti otroka v primeru izostanka iz vrtca:
  - med šolskim letom do 8.00 ure za tekoči dan,
  - v času dežurstva (med šolskimi počitnicami in prazniki) do dneva, ki ga določi vrtec.

  Pred poletnimi počitnicami vrtec zaradi lažje organizacije dela zbira podatke o predvideni odsotnosti otrok. Starši lahko otroka odjavijo ali uveljavljajo poletno rezervacijo osem dni pred predvideno odsotnostjo.

  V primeru neopravičene odsotnosti ali kasnejše odjave so starši dolžni poravnati nadomestilo za znesek prehrane, ki je trenutno v višini 2,5 eur/dan. To velja tudi v primeru, ko so starši opravičeni dela ali celotnega plačila oskrbnine.

  V primeru bolezni otroka bo odsotnost opravičena s predložitvijo zdravniškega potrdila.