VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

  Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2024/2025 zbiramo do 29. 2. 2024.
  V primeru, da bo prispelih več vlog, kot je predvidenih prostih mest za šolsko leto 2024/2025, bo vse vloge prispele do tega datuma, obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.

  Obrazec VLOGA ZA VPIS je dosegljiv na spletni strani vrtca; www.vrtec-ig.si.
  Izpolnjeno vlogo lahko pošljete po pošti na naslov, VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70, 1292 IG.

  Teja Skušek
  Svetovalna delavka