VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

  Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2023/2024 zbiramo do 28.02.2023.

  V primeru, da bo prispelih več vlog, kot je predvidenih prostih mest za šolsko leto 2023/2024, bo vse vloge prispele do tega datuma, obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.

  Obrazec VLOGA ZA VPIS je dosegljiv na spletni strani vrtca (kotiček za starše, obrazci).

  Izpolnjeno vlogo lahko pošljete po pošti na naslov, VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70, 1292 IG.

  Lep pozdrav
  Teja Skušek

  Svetovalna delavka