VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

    Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2020/2021 zbiramo do 29. 2. 2020.
    V primeru, da bo prispelih več vlog, kot je predvidenih prostih mest za šolsko leto 2020/2021, bo vse vloge prispele do tega datuma, obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.
    Obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA je dosegljiv na spletni strani vrtca; www.vrtec-ig.si, lahko pa ga dobite tudi v vseh enotah vrtca ter v tajništvu vrtca (Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig).
    Izpolnjeno vlogo lahko oddate osebno v tajništvu vrtca ali jo pošljete po pošti na naslov, VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70, 1292 IG.
    Do tega datuma morajo Vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2020/2021 oddati tudi vsi tisti starši otrok, ki so bili uvrščeni na čakalni seznam že v šolskem letu 2019/2020, pa v vrtec niso bili vključeni v tem šolskem letu.