Svet zavoda

  SVET ZAVODA

   

  V sestavi sveta zavoda je 11 članov: 5 predstavnikov delavcev vrtca, 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev. Svet zavoda opravlja naloge opredeljene v ZOFVI in Aktu o ustanovitvi Vrtca Ig. Mandat članov sveta traja 4 leta, do 18. 6. 2017. Predsednica sveta je SAŠA BIZJAK. 

   

  Predstavniki ustanovitelja:
  ◦ Klemen Glavan
  ◦ Bojan Kraševec
  ◦ Tone Krnc

  Predstavniki delavcev:
  ◦ Saša Bizjak

  ◦ Tatjana Gorenčič

  ◦ Maja Mrak

  ◦ Andreja Okorn

  ◦ Jožica Primožič

  Predstavniki staršev:
  ◦ Tara Hočevar

  ◦ Mark Kovačič

  ◦ Vesna Mieltz