Svet zavoda

  SVET ZAVODA

  V sestavi sveta zavoda je 11 članov: 5 predstavnikov delavcev vrtca, 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev. Svet zavoda opravlja naloge opredeljene v ZOFVI in Aktu o ustanovitvi Vrtca Ig. Mandat članov sveta traja 4 leta, do 20. 6. 2021. Predsednica sveta je SAŠA BIZJAK. 

  Predstavniki ustanovitelja:
  ◦ Mira Žagar
  ◦ Tone Krnc
  ◦ Andrej Žnidaršič

  Predstavniki delavcev:
  ◦ Saša Bizjak

  ◦ Tatjana Gorenčič

  ◦ Maja Mrak

  ◦ Andreja Okorn

  ◦ Jožica Primožič

  Predstavniki staršev:
  ◦ Petra Stepan

  ◦ Izet Gerzić

  ◦ Luka Zupančič