Svet staršev

    Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov posameznik oddelkov, ki so izbrani na roditeljskih sestankih. Člani sveta staršev obravnavajo programe vrtca, izražajo skupinske interese, predstavljajo probleme posameznih oddelkov ali vrtca in predlagajo rešitev.