SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 28. 2. 2022 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 15. 4. 2022 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  DO 28. 2. 2022

  ŠTEVILO

  SPREJETIH OTROK

  ŠTEVILO ODKLONJENIH OTROK (ČAKALNI SEZNAM)

  2016

  1

  1

  0

  2017

  5

  5

  0

  2018

  1

  1

  0

  2019

  5

  5

  0

  2020

  14

  14

  0

  2021

  61

  61

  0

  2022

  5

  5

  0

  SKUPAJ

  92

  92

  0