SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 28. 2. 2021 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 6. 4. 2021 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

   

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  DO 28. 2. 2021

  ŠTEVILO

  SPREJETIH OTROK

  ŠTEVILO ODKLONJENIH OTROK (ČAKALNI SEZNAM)

  2015

  1

  1

  0

  2016

  4

  4

  0

  2017

  5

  5

  0

  2018

  11

  11

  0

  2019

  17

  17

  0

  2020

  69

  55

  14

  2021

  10

  1

  9

  SKUPAJ

  117

  94

  23