SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

    Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2021/2022 zbiramo do 28. 02. 2021.

    V primeru, da bo prispelih več vlog, kot je predvidenih prostih mest za šolsko leto 2021/2022, bo vse vloge prispele do tega datuma, obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.

    Obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA je dosegljiv na spletni strani vrtca; www.vrtec-ig.si, lahko pa ga dobite tudi v tajništvu vrtca (Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig).

    Izpolnjeno vlogo lahko oddate osebno v tajništvu vrtca ali jo pošljete po pošti na naslov, VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70, 1292 IG.

    Do tega datuma morajo Vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2021/2022 oddati tudi vsi tisti starši otrok, ki so bili uvrščeni na čakalni seznam že v šolskem letu 2020/2021, pa v vrtec niso bili vključeni v tem šolskem letu.