SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 29. 2. 2020 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 1. 6. 2020 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

   

  LETNIK

  ROJSTVA

  ŠTEVILO VLOG

  DO 29. 2. 2020

  ŠTEVILO

  SPREJETIH OTROK

  ŠTEVILO ODKLONJENIH OTROK (ČAKALNI SEZNAM)

  2015

  4

  4

  0

  2016

  4

  4

  0

  2017

  12

  6

  6

  2018

  29

  19

  10

  2019

  77

  60

  17

  2020

  5

  0

  5

  SKUPAJ

  131

  93

  38