SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 28. 2. 2019 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 27. 3. 2019 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

  LETNIK

  VLOGE

  DO 28. 2. 2019

  ŠTEVILO

  SPREJETIH OTROK

  ŠTEVILO ODKLONJENIH OTROK (ČAKALNI SEZNAM)

  2014

  2

  2

  0

  2015

  2

  2

  0

  2016

  8

  8

  0

  2017

  21

  19

  2

  2018

  71

  50

  21

  2019

  14

  0

  14

  SKUPAJ

  118

  81

  37