SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

  V Vrtec Ig je bilo do vključno 31. 3. 2018 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je Komisija za sprejem otrok v vrtec na svoji seji dne 3. 5. 2018 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok. 

   

  LETNIK

   

  PRISPELO ŠTEVILO VLOG

  DO 31. 3. 2018

  ŠTEVILO SPREJETIH OTROK

  UVRSTITEV NA ČAKALNI SEZNAM

  2013

  6

  6

  0

  2014

  6

  6

  0

  2015

  6

  6

  0

  2016

  27

  14

  13

  2017

  90

  59

  31

  2018

  18

  0

  18

  Skupno število

  153

  91

  62