SPREJEM NOVINCEV 2024/2025

    Za šolsko leto 2024/2025 je bilo v Vrtcu Ig predvidenih prostih mest 106; za I. starostno obdobje 68 in za II. starostno obdobje 38 mest. Do 29. 2. 2024, ko je bil rok za oddajo vlog za šolsko leto 2024/2025, smo v vrtec prejeli 66 vlog; za I. starostno obdobje 60 in za II. starostno obdobje 6 vlog. 14 vlog je prispelo po roku za oddajo vlog. Vrtec je obravnaval vloge skladno z Zakonom o vrtcih ter Pravilnikom o sprejemu otrok v Vrtec Ig, ki ga je sprejel občinski svet 26. 9. 2018 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/2018 dne 5. 10. 2018, kjer je na podlagi 6. člena Pravilnika določeno da, če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše kot število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba. V vrtec Ig bo lahko v šolskem letu 2024/2025 sprejetih vseh 66 otrok, ki so se vpisali do roka. Sprejeli bomo lahko tudi otroke II. starosti, ki so vlogo oddali po roku in tiste, ki se bodo vpisali tekom leta do zapolnitve najvišjega dovoljenega števila otrok v posamezni skupini. Vrtec oblikuje skupine tako, da je možno sprejeti kar največ otrok skladno s predpisanimi normativi, tudi s preoblikovanjem že obstoječih skupin ali s premeščanjem že vključenih otrok. Svetovalna služba