SKLAD VRTCA

    S šolskim letom 2019/2020 se je Sklad vrtca Ig ponovno ustanovil in z letošnjim šolskim letom nadaljuje njegovo poslanstvo.
    Njegov osnovni namen je pridobivanje sredstev in s tem možnost za boljše in kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo. Pomeni bogatenje življenja naših otrok in uresničevanje tistih želja, ki rišejo nasmehe na obraz.