REZULTATI ZBRANIH KOLIČIN ODPADNIH PLASTENK "Jaz, ti, mi za Slovenijo"

    V humanitarni akciji »Jaz, ti, mi za Slovenijo«, v katerem je sodelovalo preko 190 vzgojno izobraževalnih zavodov je bilo zbranih  15 ton odpadnih plastenk. Družba Dinos d. d. bo znesek od zbranih plastenk letos namenila nakupu ogrevalne posteljice v porodnišnici Izola.
    Z vašo pomočjo smo v Vrtcu Ig zbrali 126 kg plastične embalaže. To nas uvršča na visoko 66 mesto po zbrani količini odpadnih plastenk  na posameznega otroka.
    Za sodelovanje v ozaveščevalno-humanitarni akciji se vam najlepše zahvaljujemo! 
    Poleg tega, da smo z zbiranjem plastične odpadne embalaže, prisostvovali svoj delež pri nakupu ogrevalne posteljice, smo naše otroke naučili in spodbudili k ločevanju zbiranja odpadkov ter o skrbi in ohranjanju čiste narave.