PREMESTITVE

    V kolikor želite s šolskim letom 2021/2022 premestiti vašega otroka v drugo enoto Vrtca Ig, vas prosimo, da izpolnite in oddate VLOGO ZA PREMESTITEV na obrazcu, ki ga dobite na spletni strani Vrtca.
    Vlogo lahko oddate najkasneje do 28. 2. 2021, po pošti: Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig ali na svetovalna.sluzba@vrtec-ig.si.

    Staršem, ki so že oddali vlogo za premestitev v šolskem letu 2020/2021 ni potrebno ponovno oddajati nove vloge, saj je veljavna do izvedene premestitve oz. pisnega preklica.

    Svetovalna služba