PREMESTITEV V DRUGO ENOTO

    V kolikor želite s šolskim letom 2024/2025 premestiti vašega otroka v drugo enoto Vrtca Ig, vas prosimo, da izpolnite in oddate VLOGO ZA PREMESTITEV na obrazcu, ki ga dobite na spletni strani Vrtca. Vlogo lahko oddate najkasneje do 29. 2. 2024, po pošti: Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig ali na svetovalna.sluzba@vrtec-ig.si.

    Staršem, ki so že oddali vlogo za premestitev v šolskem letu 2023/2024 ni potrebno ponovno oddajati nove vloge, saj je veljavna do izvedene premestitve oz. pisnega preklica.

    Teja Skušek
    Svetovalna delavka