Predstavitev vrtca

  Vrtec Ig je javni vrtec, katerega ustanovitelj je Občina Ig. Kot samostojni zavod deluje od leta 1997. Pokrival naj bi potrebe otrok na celotnem področju občine Ig.

   

  Vrtec Ig posluje na petih lokacijah (Ig, Tomišelj, Golo).

  V kraju Ig so 3 enote: centralna enota KRIMČEK z 12 oddelki, upravo, s centralno kuhinjo in s pralnico; enota Studenček s 3 oddelki ter enota Mavrica z 2 oddelkoma.

  Na Golem, v prostorih PŠ Golo, je enota HRIBČEK s 4 oddelki. V Tomišlju, v prostorih PŠ Tomišelj, je enota SONČEK z 2 oddelkoma.

   

  Vse enote našega vrtca se nahajajo sredi podeželja. V neposredni bližini vrtcev so polja, travniki, gozd in samo barje, ki je svojevrsten življenjski prostor. Zato je »ŽIVLJENJE Z NARAVO« naša usmeritev in naš način dela in življenja.

   

  Seznam enot:

  Enota KRIMČEK, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig

  Enota STUDENČEK, Troštova ulica 21, 1292 Ig
  Enota HRIBČEK, Golo 37, 1292 Ig

  Enota MAVRICA, Govekarjeva cesta18, 1292 Ig

  Enota SONČEK, Tomišelj 30, 1292 Ig