PREDSTAVITEV VRTCA

  Vrtec Ig je javni vrtec, katerega ustanovitelj je Občina Ig. Kot samostojni zavod deluje od leta 1997. Pokrival naj bi potrebe otrok na celotnem področju občine Ig. Vrtec Ig je začel poslovati kot samostojni zavod 1.3.1997. Pred tem je bil del zavoda Viški vrtci Ljubljana. Ob ustanovitvi samostojne občine Ig leta 1995 je postal samostojni vrtec. Prvi ustanovitveni akt je bil sprejet 27.11.1996, kasneje je bilo zaradi povečanega obsega dejavnosti sprejetih več dopollnil, zadnji, Akt o ustanovitvi, je bil z vsemi popravki in dopolnitvami sprejet pa vselitvi v nov vrtec, in sicer 31.3.2014, ko smo se preselili v novo zgrajeni centralni vrtec.

   

  Vrtec Ig posluje na štirih lokacijah, in sicer:

  • Enota KRIMČEK, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig
  • Enota HRIBČEK, Golo 37, 1292 Ig
  • Enota MAVRICA, Govekarjeva cesta18, 1292 Ig
  • Enota SONČEK, Tomišelj 30, 1292 Ig

   

  Vse enote našega vrtca se nahajajo sredi podeželja. V neposredni bližini vrtcev so polja, travniki, gozd in samo barje, ki je svojevrsten življenjski prostor. Zato je "ŽIVLJENJE Z NARAVO" naša usmeritev in naš način dela in življenja.

  Programi v vrtcu so prilagodljivi razvoju otroka, izvajamo jih v oddelkih:

  • I. starostna skupina (od 1. do 3. leta starosti)
  • II. starostno obdobje (od 3. do 6. leta starosti)
  • Kombiniran oddelek (od 2. do 4. leta starosti)
  • Oddelki 3-4 leta starosti

   

  Največ je homogenih oddelkov, v katerih se otroci po starosti razlikujejo največ za eno leto. V heterogenih oddelkih pa so vključeni otroci, ki se po starosti razlikujejo za eno, dve ali več let. kadar so v isti oddelek vključeni otroci iz I. in II. starostnega obdobja je to kombiniran oddelek. Številko otrok v posameznih oddelkih je določeno v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Normativi po pravilniku so v skladu s 17. členom Zakona o vrtcih in na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Ig povečani za največ 2 otroka v posameznem oddelku.

  Dnevni program se izvaja od ponedeljka do petka, traja od 6 do 9 ur in poteka dopoldan. V oddelke dnevnega programa so vključeni tudi otroci s posebnini potrebami, ki imajo odločbo Komisije za usmerjanje pri ZRS za šolstvo. Tem otrokom je nudena dodatna strokovna pomoč, številko otrok v oddelku pa je praviloma zmanjšano. 

   

  Cene programov 

  I. starostna skupina - 698,30 €

  II. starostna skupina - 540,84 €

  Kombiniran oddelek - 586,40 €

  Oddelek 3-4 leta - 567,23 €

  Cena prehrane dnevno znaša 3,10 €.