Povezave

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  www.mizs.gov.si/

  Zavod RS za šolstvo   www.zrss.si/

  Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik  www.csd-lj-vicrudnik.si/

  Zdravstveni dom Ljubljana  www.zd-lj.si/

  Centri za duševno zdravje www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=517&Itemid...

  Ambulanta za avtizem (UKCLJ)  http://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_odd...

  Društvo za avtizem DAN  http://www.avtizem.com/

  Svetovalni center   www.scoms-lj.si/

  OŠ Ig  www.osig.si/

  Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca  www.centerjanezalevca.si/

  Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana: ZGNL  www.zgnl.si/

  LOGOPEDSKI KOTIČEK www.logopedskikoticek.si

  FAMILYLAB www.familylab.si/tekst-clanki-ctivo/