POVEZAVE

  Naziv institucije Spletna povezava
  Ambulanta za avtizem (UKCLJ) http://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_odd...
  Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik www.csd-lj-vicrudnik.si/
  Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca www.centerjanezalevca.si/
  Centri za duševno zdravje www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=517&Itemid...
  Društvo za avtizem DAN http://www.avtizem.com/
  FamilyLab www.familylab.si/tekst-clanki-ctivo/
  Logopedski kotiček www.logopedskikoticek.si
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si/
  OŠ Ig www.osig.si/
  Svetovalni center www.scoms-lj.si/
  Zavod RS za šolstvo www.zrss.si/
  Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana: ZGNL www.zgnl.si/
  Zdravstveni dom Ljubljana www.zd-lj.si/

   

  Obrazec Spletna povezava
  Pridobitev izjave in potrdila o karanteni na domu https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o...
  Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468

   

  Informacije Spletna povezava
  Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2253/sklep-o-spremembah-sklepa-o-dolocitvi-cen-programov-v-javnem-zavodu-vrtec-ig