PONOVNO ODPIRANJE VRTCEV

  Spoštovani starši,

  iz medijev in od vsepovsod spremljate dogajanje v zvezi epidemijo koronavirus Covid - 19, ki nam je preprečila opravljanje naše dejavnosti v prostorih vrtca, tako kot smo bili običajno vajeni.

  Za nami je osem tednov odkar smo zaprli vrata vrtca. Prepričana sem, da ste ta čas v svojih družinah preživljali prijetne ure, včasih naporne, ampak vseeno zanimive, poučne, da ste imeli čas za pogovore, igro, skupno ustvarjanje, šport, morda kuhanje in druge zanimive aktivnosti.

  Skladno s prejetim obvestilom MIZŠ, bo vrtec ponovno odprl svoja vrata v ponedeljek, 18. 5. 2020.
  Ponovno odprtje vrtcev zahteva kar nekaj tehtnih premislekov zdravstvene in pedagoške stroke, saj nevarnost za okužbe še vedno obstaja. Kljub odprtju vrtcev, želimo ohraniti zdravje otrok, zaposlenih in tudi vas staršev.
  O natančnih protokolih in ravnanjih ob ponovnem prihodu v vrtec boste še seznanjeni v naslednjem tednu.

  V tem trenutku nujno potrebujemo podatke o vaši nameri ponovne vključitve otroka v vrtec.
  Skladno z določili MIZŠ in NIJZ vas naprošam, da najkasneje do torka, 12. 5. 2020, do 10. ure, sporočite ali nameravate pripeljati otroka v vrtec. To naredite na priloženi PRIJAVI (gradivo v priponki). Skenirano oz. slikano izjavo posredujte pomočnici ravnateljice Tei Oplotnik, na e-naslov: pom.ravnateljice@vrtec-ig.si
  Lahko pa tudi v eAsistentu označite ODSOTNOST otroka, če otroka ne boste vključiti v vrtec.
  V primeru, da otroka ne nameravate vključiti v vrtec z dnem 18. 5. 2020, temveč kasneje, izjavo vseeno izpolnite in napišite želeni datum vrnitve otroka v vrtec.

  Pri vaši odločitvi naj vas spremlja skrbna odgovornost. S strani Ministrstva za zdravje (razširjen strokovni kolegij za pediatrijo) smo prejeli obvestilo o boleznih, ki jih imajo otroci oziroma njihovi ožji družinski člani, za katere bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev oziroma se vključitev v vrtec odsvetuje (gradivo v priponki).
  Prav tako se pričakuje, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke, ki niso bili v stiku z obolelimi osebami ali nimajo kakšnih drugih bolezni (gradivo v priponki). Izjavo prinesite prvi dan ponovne vključitve otroka v vrtec!

  Glede na to, da bodo skupine otrok normativno bistveno zmanjšane (v oddelkih 1−3 let 8 otrok, v oddelkih 4−6 let 10 otrok), vas naprošam, da razmislite o nujnosti vključitve otroka v vrtec. Vsekakor ne želimo nobenemu od vaših otrok onemogočiti ponovne vrnitve. Želimo pa si, da bi vsem vključenim lahko omogočili prijetno bivanje, čeprav z nekoliko spremenjeno organizacijo oddelkov.

  V vednost vam sporočam tudi, da moramo prav tako pridobiti izjave zaposlenih, ki se zaradi različnih zdravstvenih stanj oz. uveljavljanja pravice do varstva otrok, ne bodo mogli vrniti na delo.

  Na osnovi zbranih podatkov bomo šele lahko naredili oceno in možnost za odprtje vrtca. Veliko pa nam bo povedalo število otrok, ki jih boste od 18. 5. dalje prijavili (podatek potrebujemo za 14 dni - do 31. 5.).

  Glede plačila računov/položnic vam sporočam, da bomo vsem, ki boste ponovno vključili otroka v vrtec, izstavljali mesečni obračun oskrbnine.
  Za tiste starše, ki boste otroke v času razglašene epidemije obdržali doma, je vrtec še naprej brezplačen.

  Vljudno vas še enkrat prosimo za sodelovanje, da nam vašo odločitev, glede ponovnega vključevanja vaših otrok, sporočite čim prej.

  Že v naprej se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam.

  Ravnateljica
  Mateja Janežič