OBVESTILO STARŠEM- PREMESTITVE

  Spoštovani starši!

  V kolikor želite s šolskim letom 2020/2021 premestiti vašega otroka v drugo enoto Vrtca Ig, vas prosimo, da izpolnite in oddate VLOGO ZA PREMESTITEV na obrazcu, ki ga dobite na spletni strani Vrtca ali na upravi. Vlogo lahko oddate najkasneje do 15. 3. 2020, po pošti ali osebno na upravi vrtca.
  Staršem, ki so že oddali vlogo za premestitev v šolskem letu 2019/2020 ni potrebno ponovno oddajati nove vloge, saj je veljavna do izvedene premestitve oz. pisnega preklica.

  Za vse dodatne informacije pokličite svetovalno delavko go. Tejo Skušek (tel.: 01/2802-329) ali pišite na e-pošto: svetovalna.sluzba@vrtec-ig.si.

  Svetovalna delavka
  Teja Skušek