OBVESTILO O VRAČANJU OTROK V VRTEC V MESECU JUNIJU

  Spoštovani starši,

  obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 1. 6. 2020, dalje delo v vrtcu potekalo po ustaljenem načinu, tako kot pred zaprtjem vrtcev 16. 3. 2020.To pomeni, da bodo vse enote vrtca odprte po uradne poslovnem času, vzgojno delo bo potekalo v oddelkih, kjer imate vključene otroke.

  V skladu s priporočili NIJZ je do uradnega preklica še vedno:

  • Ob vstopu v prostore vrtca je priporočljiva in zaželena uporaba zaščitne maske.
  • Pri prihodu in odhodu iz vrtca si morajo vsi odrasli razkužiti roke (razkuževalnik je nameščen v vsakem vetrolovu).
  • Otroci si morajo pred vstopom v igralnico OBVEZNO umiti roke, z milom in vodo. Razkužilo ni primerno za otroke.
  • V prostorih vrtca upoštevajte medosebno razdaljo (1,5 do 2m) do odraslih. V kolikor je mogoče, otroka predajte strokovni delavki brez stika, vse pogovore in vprašanja opravite preko telefona ali elektronke pošte.
  • Prostore vrtca je potrebno zapustiti takoj po oddaji oz. prevzemu otroka. Zadrževanje v garderobah in na igrišču je PREPOVEDANO!
  • Otroka naj v vrtec vodi le zdrava oseba.
  • Za tiste otroke, ki se bodo ponovno vključili v vrtec po 1. 6. 2020, morate oddati vzgojiteljici v oddelku podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec.
  • V vrtec sprejemamo samo zdrave otroke, brez znakov bolezni (zamašen nos, kašljanje, kihanje).
  • Otroci naj ne prinašajo igrač in hrane; v kolikor potrebuje otrok ninico, jo pustite v nahrbtniku (strokovna delavka bo poskrbela, da jo bo otrok dobil, ko jo bo potreboval in jo potem vrnila v nahrbtnik).
  • V primeru, da otroka ne pripeljete v vrtec, morate obvezno sporočiti razlog odsotnosti.
  • V kolikor bo imel otrok bolezenske znake (nahod, vročina, kašljanje), bodo strokovne delavke poklicale starše, da pridejo nemudoma po otroka, ki bo oskrbljen v izolacijski sobi. Starši morajo obvestiti vrtec v primeru potrditve okužbe s koronavirusom.
  • V kolikor ste v zadnjih 14 dneh bivali izven članic EU, prosimo, da upoštevate 14 dnevno karanteno, po ODLOKU o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ( https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020068.pdf )

   

  Oprostitev plačila staršev za otroke, ki od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne obiskujejo vrtca.

  Starši, ki ste se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključite v vrtec, imate vrtec brezplačno. Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, boste starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil). Starši, ki se boste odločili, da svojega otroka v mesecu juniju še ne boste vključili v vrtec, to sporočite vzgojiteljici vašega otroka, na elektronski naslov in odsotnost označite v eAsistentu.

   

  Vse potrebne informacije, povezane s SARS-CoV-2, so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov, ki jo redno posodabljajo.

   

  Ravnateljica

  Mateja Janežič