OBVESTILO O PONOVNEM ODPRTJU VRTCA IG

  Spoštovani starši!

  Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcu bomo izvajali ukrepe v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

  Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa.

  Prosimo vas, da za preprečevanju širjenja okužbe, dosledno upoštevate naslednje preventivne ukrepe:

  1. Vstop v prostore vrtca je mogoč le z uporabo zaščitne maske.
  2. Pri prihodu in odhodu iz vrtca si morajo vsi odrasli razkužiti roke (razkuževalnik je nameščen v vsakem vetrolovu).
  3.  Otroci si morajo pred vstopom v igralnico OBVEZNO umiti roke, z milom in vodo. Razkužilo ni primerno za otroke.
  4. V prostorih vrtca upoštevajte medosebno razdaljo (1,5 do 2m) do odraslih. V kolikor je mogoče, otroka predajte strokovni delavki brez stika, vse pogovore in vprašanja opravite preko telefona ali elektronke pošte.
  5. Prostore vrtca je potrebno zapustiti takoj po oddaji oz. prevzemu otroka. Zadrževanje v garderobah in na igrišču je PREPOVEDANO!
  6. Otroka naj, v kolikor je mogoče, v vrtec vodi le ena stalna odrasla oseba.
  7. Ob prvem prihodu v vrtec, morate imeti podpisano originalno Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec. Brez izpolnjene izjave otroka ne smemo sprejeti.
  8. Glede na potrebe staršev in zaradi prepovedi združevanja oddelkov, bodo igralnice odprte:
  • enota KRIMČEK od 7.00 do 16.00 (vhodna vrata bodo odprta 7.00 do 8.30 in od 14.30 do 16.00 - ni potrebno zvoniti);
  • enota HRIBČEK od 6.30 do 15.30.
  1. Organizacija dela temelji na številu predhodno prijavljenih otrok. Glede na priporočeno znižanje normativov v oddelkih, neprijavljenih ne bomo sprejeli.
  2. Za otroka morate vsak dan prinesti nahrbtnik s copati, rezervnimi oblačili in vrečko za mokra oblačila, ki ga dnevno odnašate domov. Garderoba mora biti zaradi poostrenega čiščenja prazna.
  3. V vrtec sprejemamo samo zdrave otroke, brez znakov bolezni (zamašen nos, kašljanje, kihanje …).
  4. Otroci naj ne prinašajo igrač in hrane; v kolikor potrebuje otrok ninico, jo pustite v nahrbtniku (strokovna delavka bo poskrbela, da jo bo otrok dobil, ko jo bo potreboval in jo potem vrnila v nahrbtnik).
  5. V primeru, da prijavljenega otroka ne pripeljete v vrtec, morate obvezno sporočiti razlog odsotnosti.
  6. V kolikor bo imel otrok bolezenske znake (nahod, vročina, kašljanje), bodo strokovne delavke poklicale starše, da pridejo nemudoma po otroka, ki bo oskrbljen v izolacijski sobi. Starši morajo obvestiti vrtec v primeru potrditve okužbe s koronavirusom.

  Vse potrebne informacije, povezane s SARS-CoV-2, so na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov, ki jo redno posodabljamo.

  V priponki je razpored oddelkov po igralnicah.

   

   

  Organizator prehrane in ZHR                                                                                                                                         Ravnateljica

  Jan Brajer                                                                                                                                                                   Mateja Janežič