MOJA OBČINA JE ... (Čebelice)

    15.01.2019

    V mesecu oktobru nas je obiskala jesen. Vsak dan smo želeli izkoristiti res lepo vreme, ki nam je bilo namenjeno. Pričeli pa smo s spoznavanjem naše občine. Cel mesec je bil tako namenjen raznim dejavnostim in igram, ki so bile povezane z našo občino. V mesecu oktobru pa smo začeli obiskovati tudi obogatitvene dejavnosti (angleščino in folklora). Obe dejavnosti smo z veseljem obiskovali in se veliko novega naučili.