Jedilnik

  Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima skrbi za kakovostno prehrano v vrtcu, higienski režim, varnost pri delu in požarno varnost, varnost igrišča, promocijo zdravja na delovnem mestu in drugo. Pri načrtovanju prehrane upošteva Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2024), katerih izhodišče so Referenčne vrednosti za vnos hranil Ministrstva za zdravje, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje 2008) in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2008) ter splošna sodobna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za zdravo prehrano, ter posebnosti vrtčevskega okolja.

  Hrana za vse enote vrtca, razen za enoto Hribček, se pripravlja v lastni centralni kuhinji v enoti Krimček in se po enotah razvaža. V enoti Hribček pa se pripravlja obroke za potrebe vrtca in POŠ Golo. Za otroke, ki na podlagi mnenja zdravnika specialista potrebujejo posebno prehrano, pripravljamo dietne obroke. Tedenski jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah v vseh enotah vrtca.

  V centralni kuhinji v Krimčku pa pripravljamo tudi kosila za zunanje odjemalce. Cena kosila je 6,10 €. Plačilo se izvrši na osnovi izdane položnice. Zunanji odjemalci kosila si morate sami priskrbeti komplet 3 prenosnih posod primernih za toplo hrano in eno posodo za hladne solate. Pred pričetkom sodelovanja morate podpisati Izjavo o seznanitvi zagotavljanja mikrobiološke neoporečnosti pripravljene hrane 2 uri od priprave (11.00 – 13.00) ob shranjevanju na sobni temperaturi. Eno podpisano izjavo vrnete nam, ena pa ostane vam.

  Organizatorka prehrane in ZHR

  Mateja Kumše

  Telefon: 01 2802 337

  E-mail: opzhr@vrtec-ig.si

   

  Jedilnik II starostna skupina - JULIJ 2024.pdf 

  Jedilnik I starostna skupina-JULIJ 2024.pdf