GOZDNA PEDAGOGIKA (Lisičke)

    07.02.2019

    V  okviru triletnega akcijskega načrta izboljšav smo si strokovne delavke za šolsko leto 2018/2019 izbrale prednostno področje GOZDNI VRTEC s ciljem : učenje z naravo.

    Dejavnosti smo prenesle na prosto, v gozd.  V gozdu ne izvajamo samo dejavnosti iz področja narave, ampak iz vseh področij kurikuluma.

    Nabiramo naravni material, ga uporabljamo za izdelke, poimenujemo rastline,opazujemo spremembe, ki jih prinašajo letni časi, poslušamo zvoke …