GIBALNE IN MOTORIČNE SPRETNOSTI

    14.06.2019

    Glede na priložnost smo se v skupini razgibavali v igralnici in zunaj nje. S spretnimi rokami smo uspeli sezidati grad, narediti rekvizite za grajske prebivalce in se ob tem imenitno zabavali. Obiskala nas je tudi plesalka in nam predstavila orientalski ples.