CENIK DNEVNIH PROGRAMOV

  DNEVNI PROGRAM CENA PROGRAMA
  I. starostna skupina 698,30 €
  II. starostna skupina 540,84 €
  Kombiniran oddelek 586,40 €
  Oddelek 3-4 leta 567,23 €

  Strošek prehrane dnevno na otroka znaša 3,10 €.

  Povezava do sklepa: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-1586>